Καλημέρα σας,

Φυσικό Πρόσωπο που έχει στην κατοχή του μαζί με τον γιό του ένα Οικόπεδο, προτίθεται να ανεγείρει διαμερίσματα (3-4) - χωρίς να προβεί σε έναρξη επιχείρησης, τα οποία διαμερίσματα όταν ολοκληρωθούν προτίθεται να πουλήσει σε τρίτους. Οι προβληματισμοί-θέματα είναι τα ακόλουθα:

Σε παλαιότερη αντίστοιχη περίπτωση των ιδίων ατόμων (πριν αρκετά χρόνια) η Εφορία κατά την Πώληση των Διαμερισμάτων θεώρησε στην περίπτωση αυτή ότι υπήρχε Αφανής εταιρεία (Πατέρα-γιού) και φορολόγησε με τεκμαρτό τρόπο την αφανή εταιρεία για τις πωλήσεις των διαμερισμάτων, χωρίς καμμία άλλη επίπτωση (Οπότε κοστολογικά αποδείχθηκε συμφερώτερη στο σύνολό της η επιλογή αυτή από την ίδρυση κατασκευαστικής εταιρείας). Θεωρείτε ότι και σήμερα (με τα σημερινά ισχύοντα από την νομοθεσία) μπορεί να έχει εφαρμογή μία αντίστοιχη διαδικασία-επιλογή; Κίνδυνοι-Συνέπειες;

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων