Καλησπέρα σας,

Ως εισαγωγική αυτοκινήτων εισάγουμε αυτοκίνητα από το εξωτερικό και τα παρακολουθούμε σε λ/σμό λογιστικής 32 από την τιμολόγηση μέχρι την άφιξή τους.
Τα αυτοκίνητα υπόκειται σε τελωνειακούς δασμούς και αποδίδεται το ειδικό τέλος ταξινόμησης κατά τον εκτελωνισμό τους.
Εισάγονται δηλαδή σε φορολογική αποθήκη (τελωνειακός χώρος) μέχρι τον εκτελωνισμό τους, τον οποίο χώρο παρακολουθούμε επίσης σε λογαριασμό λογιστικής 32.
Με τον εκτελωνισμό μεταφέρονται στις αγορές μας, λογαρισμό 20 και τις λογιστικές αποθήκες μας.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε λογαριασμό λογιστικής-αγορών 20 τα αυτοκίνητα, ενώ έχουν αφιχθεί στη χώρα αλλά δεν έχουν εκτελωνιστεί και βρίσκονται στη φορολοκική αποθήκη.

Ευχαριστώ!