Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Επί εργολαβίας ιδιωτικού τεχνικού έργου, ποιος είναι υπόχρεος απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργατών και ποιος δύναται να τις εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής του;

Επιχείρηση ΙΚΕ , τεχνική , κατασκευαστική (ανάδοχος)αναλαμβάνει την ανέγερση κατοικίας για ιδιώτη εντολέα . Στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι το κόστος του προσωπικού αλλά και του οικοδομικού ΙΚΑ του εντολέα πληρώνεται από τον ανάδοχο.
Σε ποιο λογαριασμό των ΕΛΠ θα πρέπει να καταχωρήσει η επιχείρηση ΙΚΕ τα παραπάνω έξοδα ;
Εκπίπτουν φορολογικά ;
Επιχείρηση ΙΚΕ , τεχνική , κατασκευαστική (ανάδοχος)αναλαμβάνει την ανέγερση κατοικίας για ιδιώτη εντολέα . Στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι το κόστος του προσωπικού αλλά και του οικοδομικού ΙΚΑ του εντολέα πληρώνεται από τον ανάδοχο.
Σε ποιο λογαριασμό των ΕΛΠ θα πρέπει να καταχωρήσει η επιχείρηση ΙΚΕ τα παραπάνω έξοδα ;
Εκπίπτουν φορολογικά ;

Αφορά τα ίδια εάν ο εντολέας είναι επιχέιρηση;

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης