ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Α) ΠΟΥΛΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Β) (ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 45) 10.000 ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 350 + 84 Φ.Π.Α. ΔΗΛΑΔΗ 10.434. Ο (Α) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ2 ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 303 ΚΑΙ 333 ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ 350 ΚΑΙ 84; ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο Β ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 361 ΚΑΙ 381 Η Ο ΦΠΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΟΠΟΙΕΙΤΑΙ