Παρακαλώ ενημερώστε μας για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν απο εταιρεία Α.Ε. σχετικά με τις άδειες προσωπικού (μισθωτοί υπάλληλοι)..
1) πως θα γίνεται η κατάτμηση των αδειών;; σε πόσα μέρη;; μπορούν οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν άδεια μικρότερη των 5 ημερών επι πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας όταν σε αυτό συμφωνούν και τα δύο μέρη, εργοδότης και εργαζόμενος;;
ευχαριστώ