Σε εργαζόμενο που έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας κατά την οποία ορίζεται ως χρόνος εργασίας ότι
θα εργάζεται επί έξι ώρες και σαράντα λεπτά ημερησίως και επί έξι ημέρες την εβδομάδα αποφασίζεται να γυρίσει σε πενθήμερος. Σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί η εταιρεία? Είναι σωστό να προχωρήσει μόνο στη δήλωση του νέου του ωραρίου στην ΕΡΓΑΝΗ χωρίς να υπογραφεί τροποποίηση της σύμβασης εργασίας ως προς το χρόνο εργασίας?

Ευχαριστώ