Φορολογικός κάτοικος Ισραήλ πρόκειται να μεταβιβάσει ποσοστό των μεριδίων Ελληνικής ΙΚΕ τα οποία κατέχει. Θα πληρώσει φόρο υπεραξίας στην Ελλάδα? Πάνω απο το 50% του ενεργητικού της Ελληνικής ΙΚΕ αποτελείται απο ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα.