Καλησπέρα σας,

Θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω και παρακαλούμε για τις απόψεις σας:

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ανεγήρει ακίνητο σε οικόπεδο τρίτου (ανήκει στον μοναδικό εταίρο). Η μίσθωση του οικοπέδου είναι για 10 έτη. Η ΙΚΕ μετά την περάτωση των εργασιών πρόκειται να εκμεταλλευτεί το ακίνητο εισπράττοντας ενοίκια απο ενοικίαση σε ιδιώτες μέσω Airbnb αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ και υπό ποιες προϋποθέσεις?

Με εκτίμηση,