Καλησπέρα,

Ήθελα να σας ρωτήσω , πώς μπορεί να γίνει διακοπή ατομικής επιχείρησης όταν οφείλονται υπόλοιπα από πελάτες , που ο φορολογούμενος θέλει να τα διεκδικήσει όταν η εκάστοτε εφορία ζητάει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν υποχρεώσεις ή απαιτήσεις έναντι τρίτων?

α) Πρέπει να ακολουθήσει κάποια άλλη διαδικασία για την διασφάλιση των υπολοίπων από τους πελάτες?

β) Συγχρόνως με το (α) ερώτημα , μπορεί να προβεί σε διακοπή εργασιών?

Σας ευχαριστώ πολύ