Θα ήθελα σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν μπορούν να υπαχτούν στην ασφάλιση του εργοσήμου οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Α),