Καλησπέρα σας & Χρόνια Πολλά ,

Φορολογούμενος , ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό και έχει συστήσει Μονοπρόσωπη ΙΚΕ , έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά για την εναλλακτική φορολόγηση 5Γ.

Η ΔΟΥ ζητάει να είναι δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ το πρακτικό της ΓΣ που αφορά την αμοιβή διαχειριστή, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό σε δημοσιότητα και επίσης ζητάει και την ΑΠΔ.

Είναι αυτά ορθά?

Το πρακτικό και με επικοινωνία που υπήρξε με το ΓΕΜΗ , επιβεβαίωσε ότι δεν υπόκειται σε δημοσιότητα.

Όσον αναφορά την ΑΠΔ , είναι δυνατόν ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής που λαμβάνει αμοιβές με πρακτικό ΓΣ να πρέπει να συμπεριληφθεί στην ΑΠΔ?

Σας ευχαριστώ