Για την ασφάλιση των καθηγητών έχουν γίνει ερωτήσεις στον komvo , θα ήθελα να ενημερώσετε αν έχει αλλάξει από το 2018 που διάβασα τις απαντήσεις σας.

θα ήθελα να αναφέρετε τον τρόπο υπολογισμού για:
Ωρομίσθιο καθηγητή με λιγότερο των 21 ωρών την εβδομάδα πόσες ημέρες ασφάλισης θα υπολογιστούν .