Εργαζόμενη με πρόσληψη την 7/9/2020, βρισκόταν στην Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας (6μηνη) από την 30/12/2021 έως την 29/6/2022.

Στην συνέχεια από 30/6/2022 έως 29/7/2022 έλαβε την ετήσια κανονική της άδεια.

Στην συνέχεια από 30/7/2022 έως 30/11/2022 έλαβε την 4μηνη Γονική Άδεια του άρθρου 28 του Ν.4808/2021.

Την 1/12/2022, ημέρα που έπρεπε να επιστρέψει για εργασία, μας ενημέρωσε ότι είναι πάλι έγκυος και λόγω κάποιων προβλημάτων στην εγκυμοσύνη θα μας προσκομίζει γνωματεύσεις ιατρών προκειμένου να λαμβάνει άδειες ασθενείας.

Το ερώτημα είναι το εξής:

Έχει η επιχείρηση υποχρέωση να τις καταβάλλει αποδοχές ασθενείας ενός μήνα για το διάστημα από 1/12/2022 έως 31/12/2022 ή όχι λόγω του ότι η εργαζόμενη για το έτος 2022 δεν έχει εργαστεί καθόλου;