Σε Ο.Ε. με διπλογραφικά βιβλία συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα με ποσοστό 50% έκαστος.

Η εταιρεία έχει αντικείμενο εργασιών εμπόριο ενδυμάτων και διατηρεί 5 καταστήματα ( κεντρικό και 4 υποκαταστήματα ). Αποφασίζεται η αποχώρηση του ενός εταίρου, ο οποίος για τη μεταβίβαση της εταιρικής του μερίδας, θα πάρει ως αντάλλαγμα, τα 3 καταστήματα με το εμπόρευμά και τα πάγια τους, τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά με νέο ΑΦΜ πλέον.

Θα ήθελα τη γνώμη σας για τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο από πλευράς φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Λόγω του επείγοντος του θέματος θα παρακαλούσα για την άμεση απάντησή σας.