Εταιρεία Ετερόρρυθμη με απλογραφικά βιβλία έκανε έναρξη εργασιών το 1996 ανέγειρε ξενοδοχείο σε αγροτεμάχιο τρίτων με μίσθωση αγροτεμαχίου 25 έτη και ολοκλήρωση ανέγερσης το 2002. Από το 2002 έως το 2013 καταλογίζονταν ενοίκιο στους εκμισθωτές το 1/25 της αξίας ανέγερσης του ξενοδοχείου. Από το έτος 2014 και μετά δεν κατανεμήθηκε κανένα είδους εισόδημα στους εκμισθωτές ακολουθώντας της οδηγίες της ΠΟΛ 1122/2015.
Σήμερα τα μέλη της εταιρείας επιθυμούν την λύση της εταιρείας και την μεταβίβαση του ξενοδοχείου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου.
Πότε είναι η πιο συμφέρουσα περίοδος για να προβούν στην λύση;
Τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει με το ακίνητο;
Τι φόρους και τι επιβαρύνσεις θα υπάρξουν από την συγκεκριμένη ενέργεια;
.