Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσια Νοσηλείας χωρίς κλίνες εκδίδει ΑΠΥ στους ασθενείς όπου αναγράφει επάνω τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί χρεώνοντας φπα. Στην παροχή ιατρικής υπηρεσίας δεν χρεώνει φπα. Λόγω της my data υποχρεώθηκε να σπάσει τα παραστατικά σε ΑΛΠ για τα αναλώσιμα και ΑΠΥ για την παροχή.
παρακαλώ διευκρινίστε μου:
είναι ορθό που εμφανίζει τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί στο παραστατικό παροχής μέχρι τώρα και ξεχωριστό παραστατικό ΑΛΠ λόγω my data στο εξής; Είναι ορθό που στα αναλώσιμα χρεώνει φπα; Είναι ορθή η λογιστικοποίηση της εισροής των αναλωσίμων σε ομάδα 2 του λογιστικού σχεδίου και της εξαγωγής στην ομάδα 72 ή πρέπει όλο να πέσει στην 73;