Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κατά την πώληση μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου αγορασμένου από Ε.Ε. στο κανονικό καθεστώς (αποδόθηκε ΦΠΑ στο τελωνείο), θα πρέπει να συμπεριληφθεί το τέλος ταξινόμησης στη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ.
Για παράδειγμα:
Κόστος αγοράς: 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 3.000,00€ τέλος ταξινόμησης) και αποδόθηκε επιπλέον ΦΠΑ στο τελωνείο 1.500,00€. Πώς θα κοπεί το τιμολόγιο? Θα γίνει ξεχωριστή γραμμή για την καθαρή αξία και το ΦΠΑ και ξεχωριστή για το τέλος ταξινόμησης ή θα συμπεριληφθεί το τέλος ταξινόμησης στη φορολογητέα αξία και θα υπάρχει μία γραμμή με καθαρή αξία και το ΦΠΑ?

Ευχαριστώ