Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός υπήκοος επιλέγει να υπαχθεί στο άρθρο 5Γ του ν.4172/13, οπότε σε αυτή την περίπτωση μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα. Αυτό συνάγεται στη φορολόγηση του 50% του εισοδήματος του. Για το 50% του Ελληνικού εισοδήματος θα φορολογηθεί κανονικά επωφελούμενος από τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν.4172/13 εφόσον υπάγεται σε αυτές.ε Σε περίπτωση που υπαχθεί στο άρθρο 5Γ του ν.4172/13, οπότε σε αυτή την περίπτωση μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα. Αρα το 50% του Ελληνικού εισοδήματος θα φορολογηθεί κανονικά επωφελούμενος από τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν.4172/13 εφόσον υπάγεται σε αυτές. Τι γίνεται με το παγκόσμιο εισόδημα του? Το δηλώνει στην Ελλάδα ανεξαρτήτως πηγής και φορολογείτε?Πάμε μετά κι εξετάζουμε τι προβλέπουν οι εκάστοτε ΣΑΔΦ(αν υπάρχει) και αναλόγως πράτουμε? Και σε περιπτώσεις μη ύπαρξης ΣΑΔΦ σύμφωνε με την ΠΟΛ 1026/2014 απαιτείται βεβαίωση της φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή καθώς σε κάθε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο απαιτείται ανάλογη βεβαίωση από αυτό θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή?