Καλησπέρα,

Ετερόρρυθμος εταιρεία με απλογραφικά βιβλία και κύρια δραστηριότητα ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ¨ έχει στη κατοχή της δύο ακίνητα . Τα εν λόγω ακίνητα τα έχτισε στο πλαίσιο της δραστηριότητας της το 1985. Το 2015 η εταιρεία τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Παρακαλώ για τις απαντήσεις σας στα εξής ερωτήματα :

1. Το 2015 καταθέσαμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο ανακοίνωσε- βεβαίωσε την ¨ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ¨ της εταιρείας. Στα δικαιολογητικά δεν ήταν ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης, τον οποίον μας τον ζητάει τώρα. Είμαι υποχρεωμένος να τον καταθέσω;

2. Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, πως θα υπολογίσω την αξία των παγίων; Τα ακίνητα περατώθηκαν το 1985 και δεν υπάρχει πληροφόρηση για το κόστος κατασκευής τους. Θα πρέπει να γίνει εκτίμηση της αξίας που είχαν το 2015 ( έτος εκκαθάρισης)?

3. Αν γίνει εκτίμηση, ο εκτιμητής θα δώσει μια τιμή για τα ακίνητα ( που έχουν αποσβεστεί πλήρως ) και μια τιμή για τα οικόπεδα. Σε περίπτωση πώλησης η φορολογία προκύπτει λογιστικά ( έσοδα μείον έξοδα) η αξία του οικοπέδου ( που είναι αναπόσβεστη ) θα αποτελέσει έξοδο; Ο τρόπος φορολογίας είναι τέτοιος γιατί τα ακίνητα έχουν ενοικιαστεί (Πολ.1102/2015)

Σας ευχαριστώ.