Ατομική επιχείρηση έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας α) την εκμετάλλευση επαγγελματικού ιστιοφόρου με την άδεια να το χαρακτηρίζει ως τουριστικό με πλου περιηγητικό τοπικό μεγάλης ακτοπλοίας εντός Ελλάδος και β) εκμετάλλευση ξενοδοχείου. Τα ερωτήματα είναι:
Α) στο α αντικείμενο δραστηριότητας αποδίδει το 50% του ΦΠΑ και έχει κάνει ναυλοσύμφωνο με ναυλομεσίτη στην ΚΩ. Αυτός με την σειρά του συνεργάζεται με κάποιον πράκτορα του εξωτερικού που έχει έδρα στην Γερμανία. Τιμολόγιο κανονικά με ΦΠΑ κόβει στα στοιχεία του πελάτη μου ο πράκτορας της Ελλάδας για την προμήθειά του. Ο πράκτορας της Γερμανίας κόβει επίσης τιμολόγιο στα στοιχεία του πελάτη μου, θεωρείται ενδοκοινοτική ; Κι επίσης τα έσοδα από την εκμετάλλευση του σκάφους είναι αφορολόγητα; Το καθαρό κέρδος πώς το αντιμετωπίζουμε στο έντυπο Ε3;
Β) Όσο αφορά την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου συνεργάζεται επίσης με κάποιο ταξιδιωτικό του εξωτερικού . Συνάπτουν συμφωνητικό συνεργασίας και ο πελάτης μου κόβει τιμολόγιο παροχής με ΦΠΑ. Δεν κάνουμε ανακεφαλαιωτικό για αυτήν την πράξη. Στο my data όμως πώς χειριζόμαστε αυτήν την συναλλαγή ; Τι είδους κατηγορία και χαρακτηρισμό; Όπως τις ενδοκοινοτικές; Σας ευχαριστώ