Πρώην καθηγητής πανεπιστημίου συνταξιοδοτήθηκε και μετά από ένα χρόνο υπέγραψε σύμβαση με πανεπιστημιακό ίδρυμα για διενέργεια μελετών με αμοιβή.

Προσέθεσε την 9/2/2022 στην ΔΟ.Υ τον ΚΑΔ 85591907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ και προκειμένου να πληρωθεί του ζητήθηκε από το πανεπιστημιακό ίδρυμα η εγγραφή του στον ΕΦΚΑ (του ζητήθηκε ασφαλιστική ενημερότητα ελεύθερου επαγγελματία)

Όλα τα προηγούμενα χρόνια που δίδασκε σαν καθηγητής (Δημόσιος Υπάλληλος), εξέδιδε κάθε χρόνο, στον εκδοτικό οίκο που εξέδιδε τα διδακτικά του βιβλία, ένα τιμολόγιο περίπου 10000,00 €. Σημειώνω ότι από 1/12/2008 είχε αναγγείλει στην Δ.Ο.Υ τον ΚΑΔ 90031112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν ο ΕΦΚΑ μπορεί να ζητήσει την αναδρομική του ασφάλιση για τα χρόνια που δίδασκε σαν δημόσιος υπάλληλος και εξέδιδε τιμολόγια για τα διδακτικά του βιβλία.