Καλησπέρα σας, εταρία έχει λάβει βάσει σύμβασης προκαταβολή ύψους 800.000,00 ευρώ για έργο για κατασκευή φωτιστικών/φωτισμου κλπ βιομηχανίας. Τη προκαταβολή την έλαβε 30/12/2021 και μέχρι τώρα δεν έχει ξεκινήσει το έργο. Υπο κανονικές συνθήκες δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ο λήπτης του ποσού όμως θέλει να προχωρήσει σε έκδοση τιμολογίου λόγω του ύψους του ποσού που έλαβε. Είναι εφικτό αυτό με κάποιον τρόπο;