Παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε σχετικώς με το MyData όταν βρούμε να έχει δηλωθεί τιμολόγιο από επιχείρηση με την οποία δεν είχαμε ποτέ συναλλαγή και δεν βρίσκουμε κάποιο τρόπο επικοινωνίας μαζί τους (τηλ., email)