Συνταξιούχος του ΙΚΑ και συνταξιούχος του δημοσίου συμμετέχουν σε εταιρεία που λειτουργεί με μορφή ΙΚΕ με κάποια ποσοστά . Διαχειριστής και εταίρος είναι άλλο πρόσωπο ,ο οποίος και πληρώνει ΕΦΚΑ υποχρεωτικά. Η εταιρεία βγάζει κάποια κέρδη και πληρώνονται κανονικά οι φόροι. Υπάρχει πρόβλημα με την περικοπή της σύνταξης των συνταξιούχων αν γίνει διανομή κερδών ? Ή ισχύει ότι ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες που οι απλοί μέτοχοι δεν έχουν πρόβλημα μείωσης σύνταξης στη διανομή μερισμάτων ?