Ιατρική εταιρεία ΙΚΕ έχει πελάτη που της χρωστάει 800.000 ευρώ ο οποίος μετά από δικαστική απόφαση μπαίνει σε καθεστώς εξυγίανσης. Η ΙΚΕ μέχρι τώρα δεν έχει κάνει εγγραφές επισφάλειας , και αποφασίζει να τις κάνει με την ημερομηνία 05/04/2021 της απόφασης εξυγίανσης.
Τι εγγραφές πρέπει να κάνει η ΙΚΕ δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχε κάνει πρόβλεψη για επισφάλειες , είχε δηλώσει κέρδη τα οποία εμφανίζονται στο λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέον και φυσικά δεν μπορούν να διανεμηθούν αφού δεν υπάρχει ταμείο λόγω της μη είσπραξης των χρημάτων από τον πελάτη.