Καλημέρα σας θα ήθελα την βοήθειά σας στο παρακάτω ερώτημα

Ελληνική εταιρεία Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία κάνει ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων (κουφώματα) από την Βουλγαρία. Η Βουλγαρική εταιρεία στέλνει τα εμπορεύματα στην Ελληνική με το αντίστοιχο παραστατικό (invoice). Tους τρεις τελευταίους μήνες η Βουλγαρική εταιρεία στέλνοντας ένα έντυπο με την ονομασία CREDIT NOTE προέβη σε έκπτωση λόγω τζίρου στην Ελληνική εταιρεία και με αυτόν τον τρόπο μείωσε το ανοιχτό υπόλοιπο στην καρτέλα της Ελληνικής εταιρείας που διατηρεί. Χωρίς καμία αναφορά σε πιστωτικό τιμολόγια (invoice).

Το εν λόγω στοιχείο (credit note) που έστειλε πως μπορούμε να χειριστούμε λογιστικά, ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει η Ελληνική εταιρεία ώστε να μπορέσει χρησιμοποιήσει (εφόσον δεν ικανοποιεί το εν λόγω παραστατικό) ή τι πρέπει να ζητήσουμε ποιο παραστατικό από την Βουλγαρική εταιρεία ώστε να μπορέσει να καταχωρηθεί στο βιβλία της, και ποιος θα είναι ο χειρισμός του ως προς τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα και επίσης αν η αξία του υπολογίζεται στην μείωση του ορίου για την επίτευξη του κατωφλιού για την υποβολή του intrastat;

Ευχαριστώ πολύ