Καλημέρα σας

Α.Ε θα διανείμει κέρδη προηγουμένων χρήσεων σε μέλη Δ.Σ το 2023

Ερωτήσεις

1)Θα χρειαστεί απόφαση έκτακτης Γ.Σ

2)Εφόσον παρθεί η απόφαση της έκτακτης Γ.Σ,η δήλωση υποβολής Φόρου Μερισμάτων 5% είναι δύο μήνες μετά την ημερομηνία της απόφασης της Γ.Σ

3)Τα κέρδη που θα διανεμηθούν έχουν φορολογηθεί.Δεν υπόκεινται σε επιπλέον φορολογία

4)Ημερομηνία είσπραξης των μερισμάτων για τα μέλη Δ.Σ θεωρείται η ημερομηνία απόφασης του οργάνου της Γ.Σ

5)Τα συγκεκριμένα μέλη Δ.Σ είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.Με την παρακράτηση του φόρου μερισμάτων εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση?
Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δήλωση στην Ελλάδα?