Ανώνυμη εταιρεία έλαβε ενίσχυση Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
Η εταιρεία ανήκε στις μικρές οντότητες κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων.
Την 31/10 και πριν οριστικοποιηθούν τα κονδύλια που οφείλει να επιστρέψει, η εταιρεία πώλησε τις μετοχές της σε άλλη ανώνυμη εταιρεία.
Η νέα εταιρεία πληρεί τα κριτήρια της μεγάλης οντότητας.
Το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν η έκπτωση τόσο της διαγραφής μέρους της επιστρεπτέας όσο και της ωφέλειας από την εφάπαξ εξόφληση δεν τα δικαιούται.
Ποιος είναι ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός που πρέπει να ακολουθήσουμε σε αυτή τη περίπτωση;