Καλησπέρα σας

Ανωνυμη εταιρεία μη εισηγμένη, δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ βάσει του υποδείγματος Β.1.1 με χρηματοοικομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης

Αγόρασε το 2022 τα κάτωθι επενδυτικά προϊόντα

1. Ομόλογο ελληνικής εταιρείας 5 ετούς διάρκειας με εξάμηνο κουπόνι

2. Αμοιβαίο κεφάλαιο ξένης τράπεζας το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαθέσει

3. Ειδικό επενδυτικό προϊόν ελληνικής τράπεζας το οποίο έχει διετή διάρκεια με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο και μέγιστη απόδοση ανάλογα με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοπόιησης. Το προϊόν αυτό μπορεί να το σπάσει ανά πάσα στιγμή. Ο τίτλος του προϊόντος είναι Συμμετοχή σε κεφάλαιο , ενώ στον τύπο του προϊόντος αναγράφει προθεσμιακή κατάθεση ειδικοού τύπου με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο .

Θα θέλαμε να μας υποδείξετε ποια σε γραμμή του ισολογισμού 31-12-22 πρέπει να ταξινομηθούν τα παραπάνω προϊόντα βάσει του υποδείγματος Β.1.1, καθώς επίσης και αν για τα προιόντα 1 και 2 απαιτείται αποτίμηση δεδομένου ότι ακολουθείται η επιμέτρηση στο κόστος κτήσης μειον ζημίες απομέιωσης.

Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν μπορούσατε να μου απαντήσετε άμεσα!

Ευχαριστώ πολύ