Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός (εγγραφές) μιας εταιρείας με Γ κατηγορίας βιβλία κατά τη λήψη υπηρεσίας από την τρίτη χώρα και κατά την απόκτηση εμπορευμάτων από τρίτη χώρα?

Όταν το τιμολόγιο του προμηθευτή είναι σε δολλάρια πως αυτό καταχωρίζεται στα βιβλια (θα πρέπει να μετατραπεί σε ευρώ με την ισοτιμία που ισχύει την ημνια του τιμολογίου)?

Στο κλείσιμο του έτους θα πρέπει να προβούμε σε εγγραφές για συναλλαγματικές διαφορές και ποιες είναι αυτές?

Στο έντυπο ΦΠΑ πως απεικονίζονται τα ποσά αυτά?

Το έντυπο της διασάφησης είναι επιβεβλημένο να το λάβουμε και για ποιο λόγο σε σχέση με τον λογιστικό και φορολογικό χειρισμό?

Ευχαριστώ πολύ