Επιχείρηση με δραστηριότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ προβαίνει σε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ .

Από την έναρξη εργασιών και μέχρι να λειτουργήσει το εστιατόριο, θα μεσολαβήσουν 6 μήνες λόγω ότι πρέπει να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης, προμήθεια εξοπλισμού κ.λ.π.

Ποια η προθεσμία για την προμήθεια ταμειακής μηχανής ?

Πρέπει η επιχείρηση να προμηθευτεί με ΦΗΜ άμεσα από την έναρξη ή μπορεί να το κάνει πριν αρχίσει η λειτουργία και η ύπαρξη εσόδων ?