Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Χρόνος απόκτησης ΦΗΜ

Επιχείρηση με δραστηριότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ προβαίνει σε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ .

Από την έναρξη εργασιών και μέχρι να λειτουργήσει το εστιατόριο, θα μεσολαβήσουν 6 μήνες λόγω ότι πρέπει να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης, προμήθεια εξοπλισμού κ.λ.π.

Ποια η προθεσμία για την προμήθεια ταμειακής μηχανής ?

Πρέπει η επιχείρηση να προμηθευτεί με ΦΗΜ άμεσα από την έναρξη ή μπορεί να το κάνει πριν αρχίσει η λειτουργία και η ύπαρξη εσόδων ?

Παλαιότερα, με την ΠΟΛ.1033/6-2-1991 η φορολογική διοίκηση είχε θέσει ότι δεν θα θεωρούνται βιβλία και στοιχεία σε επιχείρηση με δραστηριότητα λιανικής που επιφέρει υποχρέωση για έκδοση αποδείξεων με ΦΤΜ αν πρώτα δεν δηλωθεί ΦΤΜ ή δεν προσκομιστεί το τιμολόγιο αγοράς της ΦΤΜ ή το δελτίο παραγγελίας της ΦΤΜ.. Δέκα χρόνια αργότερα, ο παραπάνω περιορισμός άρθηκε ( >ΠΟΛ.1289/17-12-2001) και παρέμεινε μόνο ότι δεν θα θεωρούνται αποδείξεις λιανικής. Κατ' ουσία, ο ανωτέρω περιορισμός ήταν έμμεσος (μη θεώρηση όλων των βιβλίων και στοιχείων) καθώς από κανένα (άλλο) σημείο (της φορολογικής νομοθεσίας) δεν επιβάλλεται ότι επιχείρηση με ΚΑΔ λιανικής θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη ΦΤΜ, ανεξάρτητα αν εντέλει δεν κάνει χρήση της (λ.χ. διότι δραστηριοποιείται μόνο σε χονδρική).

  Σήμερα, από τις φορολογικές διατάξεις προκύπτει η υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων λιανικής με ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΕΑΦΔΣΣ) χωρίς όμως να διαφαίνεται από κανένα σημείο υποχρέωση προμήθειας και εγκατάστασης ΦΗΜ αιτία και μόνο του δηλωθέντος Κ.Α.Δ.. Γνώμη μας είναι ότι εφόσον εν τοις πράγμασι η επιχείρηση δεν ασκεί (ακόμα) δραστηριότητα (ετοιμάζεται ο χώρος άσκησης της δραστηριότητας) τότε δεν  είναι ανάγκη να αποκτήσει ΦΗΜ (θα εγκαταστήσει το ΦΗΜ κατά το χρόνο που θα ασκήσει την δραστηριότητα).  Όμοια άποψη είχε καταγραφεί σε επικοινωνία μας με την φορ. διοίκηση (αρκετά χρόνια πριν, πάντως μετά το >Ν.4308/2014).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης