ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΦΠΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ 310 η ΣΤΟ 349

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟ

ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟΥΣ