Αγρότης ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις αγροτών που λαμβάνουν οι αγρότες από το ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2020, μετατάχθηκε υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από τις 01/01/2021 με ημερομηνία δήλωσης στο Μητρώο την 30/07/2022. Υποβλήθηκαν οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2021, δεν έχει υποχρέωση παραμονής στο κανονικό καθεστώς (επιδοτήσεις κάτω των 5.000,00€, πωλήσεις κάτω των 15.000,00€) και το τμ Μητρώου της ΔΟΥ δεν δέχεται την εκπρόθεσμη μετάταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών από 01/01/2022.

Η παραμονή στο κανονικό καθεστώς του συγκεκριμένου αγρότη είναι υποχρεωτική μέχρι την 31/12/2022;

Ευχαριστώ πολύ