Καλησπέρα σας.
Ατομική επιχείρηση ( φαρμακείο) με απλογραφικά βιβλία αγοράζει την έδρα που ήδη στεγάζετε ( έως τώρα πλήρωνε ενοίκιο εκεί). Με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοράς της επαγγελματικής στέγης θα πρέπει να διαχωρίσω την αξία κτήσης του οικοπέδου από την αξία κτίσματος σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγρ.1095090/21-6-2016 της φορολογικής διοίκησης.
Την αξία του κτιρίου θα την περάσω στο μητρώο παγίων και διενεργήσω κανονικά αποσβέσεις (με 4%)
Το ερώτημα είναι:
1) την αξία του οικοπέδου (που δεν αποσβένεται) θα την περάσω σε λογαριασμό εξόδων της επιχείρησης και θα εκπέσει φορολογικά όλη στο έτος που αφορά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης? Ή θα την περάσω και αυτή στο μητρώο παγίων και θα την εκπέσω από τα έξοδα της επιχείρησης ως 100% απόσβεση ?
2)τον φόρο μεταβίβασης θα τον εκπέσω ως έξοδο της επιχείρησης στην χρήση ολόκληρο?
3)την αμοιβή του συμβολαιογράφου που έχει και φπα θα την εκπέσω πάλι ως έξοδο με δικαίωμα έκπτωσης από το ΦΠΑ των εκροών στην περιοδική του τριμήνου μου (σημ: το φαρμακείο ασκεί πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης)
4) η αγορά του φαρμακείου θα πρέπει να μπει ως τεκμήριο στην δήλωση Ε1 του επιχειρηματία?
5) αν στο συμβόλαιο δω ότι το φαρμακείο αποτελεί μέρος πολυκατοικίας με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας πάλι θα πρέπει να διαχωρίσω την αξία του οικοπέδου από το κτίριο?
6)τυχόν πολεοδομικές νομιμοποιήσεις μπορούν να περαστούν στα έξοδα του φαρμακείου αν αποδεδειγμένα τις πλήρωσε ο επαγγελματίας?

Ευχαριστώ.