Καλησπέρα,

Σχετικά με το νέο νόμο 4935/22 που αφορά τη συμβολαιακή γεωργία και την απαλλαγή του 50% φόρου εισοδήματος επί των κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικότητας ανακύπτει το κάτωθι θέμα: ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων της συμβολαιακής γεωργίας μεταξύ άλλων ορίζει ότι πρέπει να αναφέρεται η τιμή του προϊόντος. τι γίνεται στην περίπτωση που η τιμή δεν είναι σταθερή αλλά κυμαίνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση όπως πχ η τιμή της ντομάτας που αναλόγως τις συνθήκες και την περίοδο πωλείται σε διαφορετική τιμή.