Καλησπέρα, εταιρεία που ένας μισθωτός της είναι κάτοικος εξωτερικού και έχει την υποχρέωση σε φορολογική δήλωση και στην χώρα από την οποία προέρχεται μας ζητά βεβαίωση αποδοχών για χρονικό διάστημα διαφορετικό της διαχειριστικής περιόδου της Ελλάδος ( 01/04/2021 - 31/03/2022).

Υπάρχει περίπτωση η εταιρεία να αντιμετωπίσει μελλοντικά κάποιο φορολογικό θέμα εάν να του δώσει επίσημη βεβαίωση που δεν αφορά τις αποδοχές ενός φορολογικού έτους όπως προβλέπεται στην Ελλάδα αλλά του δώσει βεβαίωση για φορολογική χρήση στην Αγγλία το Χ χρονικό διάστημα που ζητά.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.