Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο εμπορία σκαφών αναψυχής έχει εγκαταστήσει στην έδρα της που είναι σε ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο με περίφραξη, 6 κοντέινερ τα οποία έχει διαμορφώσει σε αυτόνομες αποθήκες 25 περίπου τετραγωνικών μέτρων, μη ρευματοδοτούμενες χωρίς διαμόρφωση βάσης, απλά επικαθήμενα επί εδάφους και σκοπεύει να τα παραχωρεί έναντι αμοιβής. Ο πελάτης θα έχει αποκλειστική πρόσβαση στην δική του αποθήκη με προσωπικό κλειδί. Η χρονική διάρκεια μπορεί να ξεκινά από μερικές ώρες ή ημέρες έως και μήνες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και θα συντάσσεται συμφωνητικό. Η επιχείρηση βάσει του συμφωνητικού ενοικίασης του αγρού έχει το δικαίωμα της υπεκμίσθωσης.
Παρακαλώ ενημερώστε με για τον φορολογικό χειρισμό αυτού του αντικειμένου. Είναι ενοικίαση ακινήτου; θα εκδίδεται ΤΠΥ με Φ.Π.Α.; θα συντάσσεται έντυπο Ε2; Θα δηλώνεται στα πληροφοριακά στοιχεία μισθώσεως της ΑΑΔΕ;