Καλημέρα σας,

Σε υπό σύσταση εταιρείας Ο.Ε. που έχει λάβει ΑΦΜ ( υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου) με απλογραφικά βιβλία ενταγμένο στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α πρόκειται να εκδοθεί τιμολόγιο από το εξωτερικό (Αλβανία) για αγορά επίπλων (πάγια)

Παρακαλώ πολύ ενημερώστε με αναλυτικά σε ποιους κωδικούς στο έντυπο Φ2 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (ως υπό ίδρυση) και σε ποιους κωδικούς το Ε3 και σε τι στήλες του βιβλίου εσόδων – εξόδων (όταν συσταθεί νόμιμα) θα πάνε :

1) Το τιμολόγιο του οίκου εξωτερικού ( θα το καταχωρήσω με την ημερομηνία της διασάφησης και με καθαρή αξία την πλασματική και φπα αυτό της διασάφησης ?)

2) Τα αποθήκευτρα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (αν υπάρχουν)

3) Τα έξοδα μεταφοράς από εταιρείες μεταφορικής

4) Οι δαπάνες που αναγράφονται στο Τ.Π.Υ. του εκτελωνιστή για τις οποίες δεν υπάρχει παραστατικό στο ΑΦΜ της υπό σύστασης εταιρείας

5) Η αμοιβή του εκτελωνιστή που αναγράφετε στο Τ.Π.Υ.

6) Η διαφορά πλασματικής με πραγματικής αξίας του τιμολογίου εισαγωγής βάση της διασάφησης πως αποτυπώνετε για να έχω σωστά το κόστος της εισαγωγής στα βιβλία μου και στο Ε3 και σωστά την περιοδική ΦΠΑ

Επίσης ενημερώστε με πως αποστέλλονται τα ανωτέρω στο MYDATA ως έξοδα λήπτη με τύπο παραστατικού 13.30 ( εκτός της αμοιβής του εκτελωνιστή και των εταιριών μεταφορικής εσωτερικού που ασφαλώς θα στείλουν εκείνοι το Τ.Π.Υ τους και εμείς θα το χαρακτηρίσουμε στο MYDATA)

Η διαφορά πλασματικής με πραγματικής αξίας πως αποστέλλονται MYDATA ?

( τύπος παραστατικού, κατηγορία χαρακτηρισμού, τύπος χαρακτηρισμού, κατηγορία ΦΠΑ, αιτία εξαίρεσης φπα)

Βάση ποιας ισοτιμίας μετατρέπω σε ευρώ τις αξίες που αναφέρονται με ξένο νόμισμα ?

Σημείωση : η δραστηριότητα της εν λόγω όταν ολοκληρωθεί η σύσταση της θα είναι Φαρμακείο.

Αν μπορείτε να παραθέσετε ένα παράδειγμα ως υπόθεση εργασίας θα με βοηθούσε στην κατανόηση. Ευχαριστώ