Ποιος ο λογιστικός χειρισμός της επιστρεπτέας προκαταβολής στο έντυπο Φ2 ?

Ποιους κωδικούς του εντύπου της περιοδικής ΦΠΑ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ; Θα πρέπει να κάνουμε και prorata ?