Υπάλληλος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε, πήρε αναρρωτική, κατά διαστήματα, από 24/1-16/5/2022. Στις 16/5 κατέθεσε αίτηση για απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας και ο ΕΦΚΑ – ΙΚΑ λόγω της αίτησης αυτής, δεν του χορήγησε ξανά αναρρωτική άδεια (έτσι είναι η διαδικασία μου απάντησαν σε σχετική ερώτησή μου).

Τι ορίζει η νομοθεσία για μία τέτοια περίπτωση;

Πως τον χειρίζομαι μισθοδοτικά στο Extra – Μισθοδοσία από τις 17/5 και μετά;

Οι πιθανές επιλογές από αυτές που υπάρχουν στο πρόγραμμα υπολογισμού της μισθοδοσίας είναι:

· Άδεια άνευ αποδοχών με συναίνεση εργοδότη

· Άδεια άνευ αποδοχών χωρίς συναίνεση εργοδότη

· Απουσία

· Απουσία για λόγους ανωτέρας βίας

· Ασθένεια χωρίς ασφαλιστικά

Εάν εγκριθεί η αίτησή του, ποια θα είναι η επιλογή μου στο Extra – Μισθοδοσία;

Οι πιθανές επιλογές από αυτές που υπάρχουν στο πρόγραμμα υπολογισμού της μισθοδοσίας είναι:

· Οικειοθελής

· Συνταξιοδότηση

· Άλλος

· Οικειοθελής με 15ετή προϋπηρεσία (ημερομηνία πρόσληψης 27/1/2003)