Μεχρι σήμερα αγρότες (ειδικού καθεστώτος) που επερναν επιδοτήσεις κάτω των 5000 δεν ήταν υπόχρεοι να τηρούν βιβλια. Με την τροποποιση του νόμου που προβλέπει ότι - Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του και κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους ,πάρα πολλοί είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν βιβλια. Υπάρχει πιθανότητα όμως τα επόμενα χρόνια οι επιδοτήσεις να μην φτάνουν καν το ποσό των 5000. θα πρέπει να γίνει έναρξη με βιβλια τώρα και διακοπή αργότερα? είναι σωστό? Μήπως υπάρχει κάποιο μεταβατικό στάδιο γιατί θίγονται πάρα πολλοί?