Με την εγκύκλιο 42/30-7-2021 του e-ΕΦΚΑ, γνωστοποιήθηκε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ασφάλισης και η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των

απασχολούμενων εργατών γης αμειβόμενων με εργόσημο και έχουν αναρτηθεί στη νέα μηχανογραφική εφαρμογή που δημιουργήθηκε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ

Σε εκτέλεση της ανωτέρω εγκυκλίου και κατά την πρώτη εφαρμογή, υπολογίσθηκαν ο χρόνος ασφάλισης και οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων αποκλειστικά ως εργάτες γης, στα πλαίσια ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης.

Όμως στα έτη 2017 2018 2019 οι εργάτες γης αμοίβονταν όσο χρονικό διάστημα εργάζονταν και όχι σε ετήσια βάση .Γ
Για ποιο λόγο εκδόθηκαν ειδοποιητήρια σαν να εργάζονταν ολόκληρο το έτος?

Δεδομενου όμως ότι για πολλούς εργάτες γης κυρίως αλλοδαπούς έχουν αναρτηθεί στα πλαίσια ΕΤΗΣΙΑΣ διαδικασίας εκκαθάρισης επιπλέον

ασφαλιστικές εισφορές ερωτούν αν είναι προαιρετική η καταβολή αυτών των συμπληρωματικών εισφορών αν έχουν δλδ τον χαρακτήρα ως αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης για μελλοντικούς συνταξιοδοτικούς λόγους.

Αν όμως είναι υποχρεωτική η καταβολή παρακαλώ απαντήστε μου πως είναι δυνατόν να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα και να έχουν και ασφαλιστική ικανότητα ενώ δεν έχουν πληρώσει ως σήμερα τα επιπλέον αυτά ποσά εισφορών που προέκυψαν από αυτές τις εκκαθαρίσεις ?