Υπάλληλος υπέγραψε σύμβαση εργασίας 16/05/2022 και την ίδια μέρα στάλθηκε το ε3 στο Εργάνη. Εκ παραδρομής στο εργάνη έγινε μόνο η αποθήκευση του εντύπου την ίδια ημερομηνία χωρίς να έχει γίνει η υποβολή του. Την ίδια ημερομηνία έγινε και η αποστολή του εντύπου ε9 (σύμβαση μερικής απασχόλησης) εφόσον ο εργαζόμενος ήταν με μειωμένη απασχόληση χωρίς να εμφανίσει κάποιο μήνυμα (πχ ο εργαζόμενος δεν βρέθηκε) . Οταν χρειάστηκε να σταλθει ε4 ατομικός για μεταβολή το αφμ του εργαζομένου δεν φάνηκε και έτσι ανακαλύψαμε οτι ήταν εκπρόθεσμη και το σύστημα μας άφησε να την υποβάλουμε ηλεκτρονικά με ημερομηνία 01/7/2022. Πέρα το γεγονός οτι το υποβάλαμε εκπρόθεσμα τι πρέπει να κάνουμε και ποια η διαδικασία?