Κτίριο κατασκευής του 1890 που αποτελείται από καταστήματα και διαμερίσματα έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο βάση ΦΕΚ του υπουργείου πολιτισμού. Επιπλέον λάβαμε βεβαίωση από το Τμήμα Προστασίας Νεότερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί το ΦΕΚ.

Κατά τη συμπλήρωση του Ε9 συμπληρώθηκαν οι κάτωθι κωδικοί:

1. ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ( 10 ) Η 3 η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΕ ΦΕΚ

2. ΣΤΗΛΗ ( 32 ) Η 6 η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.3028/2002.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν η εν λόγω αποτύπωση είναι σωστή.

Επιπλέον τι δικαιολογητικά απαιτούνται προς επιβεβαίωση της συμπλήρωσης της στήλης 32 ή στην περίπτωση μας πρέπει να συμπληρωθεί μόνο η περίπτωση των ειδικών συνθηκών 10.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων