Εταιρεια Ι.Κ.Ε.(Διπλοφραφικά) έλαβε επιστρεπτέα προκαταβολή το 2021..Το ποσό κατεχωρήθη στον λ/σμο 53-07-07 ως υποχρέωση της με χρέωση του λ/σμου Τραπέζης.Τώρα με την επιστροφή του ολοκλήρου προς επισστροφή ποσού,με χρέωση του 53-07,το υπόλοιπο ποσό που θα μείνει στον 53-07,με ποιό λ/σμο θα κλείσει?
Θα θεωρηθεί σα έσοδο λ/σμοι 82-01 ή 79-01 κατα παράβαση της πρόθεσης του νομοθέτη, για κρατική αφορολόγητη βοήθεια?.Σημειώσατε ότι στο εντυπο Ε3 έχει κατχωρηθεί στα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

Ευχαριστώ.