Εταιρεία ΕΠΕ είναι σε εκκαθάριση

Έχει στην κατοχή της ακίνητο και θέλει να το κάνει αυτοπαράδοση στους 2 εταίρους

ΕΡΩΤΗΜΑ

1-Αν πληρώνει φόρο για την αυτοπαράδοση και με βάση ποια αξία(αντικειμενική);

2-Βάζει ΦΠΑ στην αυτοπαράδοση;