1) Εταιρία που έχει οικοδομικό έργο ενεργό, έχει υποχρέωση παρακράτησης 5% στους εργάτες που ασφαλίζει? Με δεδομένο ότι η απόφαση ορίζει υποχρέωση για εργαζόμενους με σύμβαση μικρότερη του έτους, πώς μπορούμε να ξέρουμε αν το έργο θα διαρκέσει περισσότερο από χρόνο? Θεωρούμε κάθε μήνα μεμονωμένο και υπάρχει η υποχρέωση παρακράτησης?
2) Σε ιδιωτικά έργα φυσικών προσώπων, ισχύει η ανωτέρω διάταξη και γενικά η υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου?