1. Ισχύει ακόμη η επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις?

2.Επικουρική ασφάλιση εμπορικών καταστημάτων με έδρα χωρίο με ελάχιστους κατοίκους έχει εφαρμογή η ισχύουν πληθυσμιακά κριτήρια για απαλλαγή ?