Καλημέρα σας

Ανώνυμη εταιρία έχει δυο μετόχους

Μια Αγγλική εταιρία και ένα Έλληνα φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος

Θέλει να μοιράσει μερίσματα με την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του 2022

Η διανομή αφορά κέρδη της χρήσης 2021 αλλά και παρελθουσών χρήσεων

Το ερώτημα είναι το εξής

Τα μερίσματα που αναλογούν στην Αγγλική εταιρία έχουν φόρο μερισμάτων 5% ?

To 2012 που είχαμε ξαναστείλει μερίσματα δεν πληρώσαμε φόρο αλλά τότε το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ήταν στην κοινότητα οπότε είχε εφαρμογή η κοινοτική νομοθεσία.

Τώρα που ισχύει η ΣΑΔΦ και με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η ΣΑΔΦ δεν είναι ευδιάκριτο εάν πρέπει να πληρωθεί φόρος μερισμάτων η όχι.

Από το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ μας έχουν στείλει το σχετικό έγγραφο το οποίο σας επισυνάπτω

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων